PROJECTS UNDERTAKEN X 2013

13.1 Cadangan Membina dan Menyiapkan Jambatan Sungai Plentong di Jalan Masai Lama, Johor Bahru, Johor 

+ JKR Johor

+ RM 24.0 Million


13.2 Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Berpusat, Rangkaian Paip Pembentungan dan Tebatan Banjir Di Sungai Segget, Johor Bahru. 

Pakej 1 : Cadangan Pembinaan Loji Rawatan Air Kumbahan Berpusat Dengan Kapasiti 50,000 PE danKerja-kerja Berkaitan Dengannya Di Lot 20216  dan PTB 20476, Johor Bahru, Johor Darul Ta’zim Secara Reka Dan Bina.

+ Iskandar Regional Development Authority (IRDA)

+ RM 100.0 Million